Výstava a individuální předvádění zemědělské techniky

Termín pro zaslání přihlášky: 6.8.2021

Vystavovatel:
(*povinné údaje)

Fakturační adresa:
Vyplní jen ti, co vystavují poprvé

Korespondenční adresa:

(první udávaný rozměr expozice (40 m) je čelo stánku u asfaltové plochy; druhý udávaný rozměr expozice 50m je hloubka, která zasahuje 5m na asfaltovou plochu letiště – viz spára)
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
A1Stacionární40 x 50200059 500
V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3 a více strojů, max. 5) (v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
A2Stacionární40 x 50200039 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější u předvedení 1 až 2 strojů) (v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
(první udávaný rozměr expozice (25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy; druhý udávaný rozměr expozice 70m je hloubka, která zasahuje 5m na asfaltovou plochu letiště – viz spára)Výstavní plocha B
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
B1Stacionární25 x 70175057 500
V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3 a více strojů, max. 5) (v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
B2Stacionární25 x 70175037 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější u předvedení 1 až 2 strojů) (v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
(první udávaný rozměr expozice (20 m, 10 m, 5 m) je čelo stánku u asfaltové plochy; druhý udávaný rozměr expozice 70m, 15m, 10m je hloubka stánku, která zasahuje 5m na asfaltovou plochu – viz spára)
Výstavní plocha C
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
CStacionární20 x 2550033 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
Výstavní plocha D
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
DStacionární10 x 1515021 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
Výstavní plocha E
Výstavní plochaTyp plochyRozměrPlocha v m2Cena v Kč
EStacionární5 x 10508 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
První udávaný rozměr expozice (40 m a 25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy
Jiné poplatky:
– ozvučení pro individuální předvádění na plochách A, B a C zajišťuje výhradně pořadatel, a to v ceně 3 000 Kč/jednu sadu. Cílem je garantovat hlasitost odpovídající potřebě komentování v rámci jedné expozice (5 W) a nepřesahující její rámec.
–Pro výstavní plochy A, B, C bude zajištěn rozvod elektrické energie v ceně 3000 Kč na jedno přípojné místo. Na plochu D a E je instalace elektrické přípojky dobrovolná.Během výstavy je zakázáno používat individuální elektrocentrály.
Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy (pohled čelem k asfaltové ploše)
(uvedené firmy musí mít stejný požadavek)
Vaše firma
Vystavovatelé jsou povinni zabezpečit na svém stánku hygienická opatření dle aktuálních epidemiologických nařízeních vlády.

Děkujeme za vyplnění přihlášky do soutěže Den Zemědělce – Kámen 2021