Přihláška | Nominace do soutěže

Výstava a individuální předvádění zemědělské techniky

Termín pro zaslání přihlášky: 6.8.2021
Vystavovatel:
(*povinné údaje)

Fakturační adresa:
Vyplní jen ti, co vystavují poprvé

Korespondenční adresa:

(první udávaný rozměr expozice (40 m) je čelo stánku u asfaltové plochy; druhý udávaný rozměr expozice 50m je hloubka, která zasahuje 5m na asfaltovou plochu letiště – viz spára)

Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
A1 Stacionární 40 x 50 2000 59 500
V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3 a více strojů, max. 5) (v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
A2 Stacionární 40 x 50 2000 39 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější u předvedení 1 až 2 strojů) (v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
(první udávaný rozměr expozice (25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy; druhý udávaný rozměr expozice 70m je hloubka, která zasahuje 5m na asfaltovou plochu letiště – viz spára) Výstavní plocha B
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
B1 Stacionární 25 x 70 1750 57 500
V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3 a více strojů, max. 5) (v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
B2 Stacionární 25 x 70 1750 37 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější u předvedení 1 až 2 strojů) (v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
(první udávaný rozměr expozice (20 m, 10 m, 5 m) je čelo stánku u asfaltové plochy; druhý udávaný rozměr expozice 70m, 15m, 10m je hloubka stánku, která zasahuje 5m na asfaltovou plochu – viz spára)
Výstavní plocha C
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
C Stacionární 20 x 25 500 33 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
Výstavní plocha D
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
D Stacionární 10 x 15 150 21 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
Výstavní plocha E
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
E Stacionární 5 x 10 50 8 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
První udávaný rozměr expozice (40 m a 25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy
Jiné poplatky:
– ozvučení pro individuální předvádění na plochách A, B a C zajišťuje výhradně pořadatel, a to v ceně 3 000 Kč/jednu sadu. Cílem je garantovat hlasitost odpovídající potřebě komentování v rámci jedné expozice (5 W) a nepřesahující její rámec.
–Pro výstavní plochy A, B, C bude zajištěn rozvod elektrické energie v ceně 3000 Kč na jedno přípojné místo. Na plochu D a E je instalace elektrické přípojky dobrovolná.
Během výstavy je zakázáno používat individuální elektrocentrály.

Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy (pohled čelem k asfaltové ploše)
(uvedené firmy musí mít stejný požadavek)

Vaše firma

Vystavovatelé jsou povinni zabezpečit na svém stánku hygienická opatření dle aktuálních epidemiologických nařízeních vlády.

Výstavní plocha A1

Výstavní plocha A2

Výstavní plocha B1

Výstavní plocha B2

Výstavní plocha C

Výstavní plocha D

Výstavní plocha E

PŘEDVÁDĚNÉ STROJE
Sklizeň silážní kukuřice

Vypište stroje, které budete předvádět 15. 9.
Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 10.45 hodin

PŘEDVÁDĚNÉ STROJE
Zpracování půdy

Vypište stroje, které budete předvádět 15. 9.
Zahájení společného předvádění v 11.15 hod., ukončení ve 12.30 hodin

PŘEDVÁDĚNÉ STROJE
Sklizeň brambor

Vypiště stroje, které budete předvádět 16. 9.
Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin

PŘEDVÁDĚNÉ STROJE
Sklizeň pícnin

Vypište stroje, které budete předvádět 16. 9.
Zahájení společného předvádění v 11.15 hod., ukončení ve 12.30 hodin

Your Field Value

Děkujeme za vyplnění přihlášky do soutěže Den Zemědělce – Kámen 2021

Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down