Přihlašování výstavních ploch na Den Zemědělce

Zahajujeme nový ročník Dne Zemědělce v Kámeni, který se bude konat 11. a 12. září tradičně v Kámeni.

Přihlašovat výstavní plochy můžete zde do 31. července 2017.

Již přihlášené firmy, prosíme o vyplnění formuláře na jehož základě budou vámi vybrané stroje zařazeny do výstavního katalogu. 

Definitivní termín uzávěrky pro veškeré přihlášky je 31. července 2017  (později zaslaná data není možné do tištěného katalogu z časových důvodů zařadit)

Uzávěrka přihlášek v první etapě, pro největší plochy s individuálním předváděním byla  do 31. března 2017..

Výstavní plochy

  • A1 s předváděním
  • A2 bez předvádění
  • B1 s předváděním
  • B2 bez předvádění
  • B3 se sečením
  • C, D, E, F
  • Přehlídka hybridů kukuřic

 

 

Pro ostatní plochy a předvádění techniky bude termín uzávěrky až do 31. července 2017.

V letošním roce pořadatel zajistí výrobu a distribuci katalogu, který představí vystavovatele, vystavené a předváděné stroje v časovém sledu předvádění.

Zapsat předváděné stroje pro potřeby katalogu můžete zde